PRIVAATSUSE PÕHIMÕTTED

Seda veebilehte haldab AstraZeneca Eesti OÜ. AstraZeneca poole pöördumiseks saatke e-kiri aadressil estonia@astrazeneca.com. Suhtume oma veebilehe kasutajate privaatsusesse ja nende isikuandmete turvalisusesse äärmiselt tõsiselt. Andmekaitseseaduse alusel on AstraZeneca Eesti OÜ firma, mis kontrollib isikuandmete töötlemist.

Kodulehe külastajate isikuandmeid ei kasutata ühelgi muul eesmärgil kui uudiskirja saatmiseks, mida kohandatakse külastajate südameinfarkti tekke kuupäevaga. AstraZeneca Estonia OÜ kustutab vastava nõudmise korral külastajate isikuandmed.  Vastava teenuse pakkumiseks jagatakse külastajate krüpteeritud isikuandmeid Mailchimp.

Privaatsuspõhimõtete eesmärk on sätestada eeskirjad, mis reguleeriksid Teilt hangitavate isikuandmete meiepoolset kasutamist. Veebilehte kasutades või end meie pakutavate teenuste kasutajaks registreerides nõustute andmete sellise kasutamisega. Palun lugege need privaatsuspõhimõtted hoolikalt läbi. Kõigi privaatsusega seotud vaidluste osas kehtivad nimetatud põhimõtted, käesoleval veebilehel sisalduv andmekaitse alane märkus (kui seda kasutatakse) ja Eesti seaduste sätted.

Privaatsuspõhimõtted võivad aeg-ajalt muutuda. Seepärast palume Teil neid aeg-ajalt kontrollida, et oleksite tuttav kõige hiljutisema versiooniga, mis veebilehe külastamisel kehtib.

KOGUTAVA TEABE KIRJELDUS JA KASUTAMISE EESMÄRGID

KOONDANDMED

Nagu paljud äriühingud, jälgime me veebilehe kasutamist, kogudes koondandmeid. Nimetatud protsess ei hõlma isiklikult tuvastatavate andmete kogumist. Tavaliselt kogume me teavet veebilehe, igat veebilehte külastanud inimeste arvu kohta ja külastaja internetiteenuste pakkuja domeeninime kohta. Seda teavet kasutatakse külastaja veebisaidi kasutamisharjumuste analüüsimiseks ning saadud teavet võib jagada teiste AstraZeneca kontserni kuuluvate firmadega ja teiste kolmandate isikutega.

KÜPSISTE (COOKIES) KASUTAMINE

Küpsised on väikesed failid, mis saadetakse Teie veebibrauserile ning mis salvestatakse Teie arvuti kõvakettale. Mõnikord luuakse küpsised ja kopeeritakse need kõvakettale esmakordsel veebilehel registreerimisel. Edaspidi kasutatakse neid Teie arvuti identifitseerimiseks ning need võimaldavad Teil veebisaiti korduvalt kasutada, ilma et peaks iga kord sisse logima. Küpsiseid kasutatakse kiiremaks juurdepääsuks veebilehele ja teabele, mida soovite näha. Enamus veebibrausereid võimaldab küpsiste vastuvõtmist. Küpsiste vastuvõtmisest keeldumiseks on tavaliselt võimalik brauseriseadeid muuta. Samas tasuks arvesse võtta, et sel juhul ei pruugi kõik funktsioonid toimida.

AGENDID JA TEENUSEPAKKUJAD

Enda nimel funktsioonide teostamiseks kasutame me teisi firmasid ja üksikisikuid. Oma funktsioonide teostamiseks võib neil olla vaja pääseda ligi Teie isikuandmetele. Võite siiski täiesti kindel olla, et nad ei tohi Teie isikuandmeid kasutada mingil mis tahes muul eesmärgil.

LAPSED

Meie veebileht on suunatud täisealistele (tervishoiutöötajatele, investoritele ja üksikisikutele, kes otsivad teavet meie firma, terviseteemade ja tervishoiutoodete kohta). Teadlikult me teavet lastelt ega laste kohta ei kogu.

EBASÜNNIS KÄITUMINE

Me võime kasutada Teie kohta kogutud või saadud teavet ebaseadusliku tegevuse või meie võrku või veebisaidi funktsioneerimist ohustava tegevuse uurimiseks ja ennetusel abistamiseks.

JUURDEPÄÄS JA PARANDUSED

Euroopa andmekaitseseaduse alusel on Teil õigus nõuda juurdepääsu Teie kohta peetavatele isikuandmetele väikese tasu maksmise korral.

Samuti on Teil õigus paluda tasuta parandada Teie isikuandmetes esinevad ebatäpsused. Muudatuste tegemiseks Teie andmetes saatke meile e-kiri aadressil estonia@astrazeneca.com.
Lisage selgelt kõikidele kirjadele oma nimi, kasutajanimi ja registreerimisandmed (kui neid kasutatakse).

MEIE KONTAKTANDMED

Ootame heameelega nimetatud privaatsuspõhimõtete kohta tagasisidet ja küsimusi. Meie poole pöördumiseks saatke meile palun e-kiri aadressil estonia@astrazeneca.com.
“AstraZeneca”, “kontsern”, “meie” ja “meid” tähendavad AstraZeneca PLC-d ja sidusettevõtteid.